Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi o multime cu n elemente numere naturale.
Folosind interschimbari de elemente generati si afisati permutarile multimii citite.

#include <iostream>

using namespace std;
int x[20],n;

void afis()
{
  for (int i = 1; i <= n; i++) cout<<x[i]<<" ";
  cout<<endl;
}

void inter(int &x, int &y)
{
  int aux=x; x=y; y=aux;
}

void perm(int k, int n)
{
 for (int i = k; i <= n; i++)
    {
     inter(x[k], x[i]);
     if(k==n) afis();
     else perm(k+1, n);
     inter(x[k], x[i]);
    }
}

int main()
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) cin>>x[i];
  perm(1,n);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian