Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc n numere naturale. Determinati o aranjare a acestor numere sub forma unui cerc, astfel incat suma produselor de cate doua numere alaturate sa fie maxima.
Exemplu:
date.in
6
1 8 3 2 5 4
date.out
1 2 4 8 5 3

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int x[20],n,b[20],pmax=0;

void afis()
{
  for (int i = 1; i <= n; i++) os<<b[i]<<" ";
  os<<endl;
}

void alege()//alege permutarea pentru care se obtine suma maxima 
{
  int p=x[1]*x[n];
  for(int i=1;i<n;i++)
    p=p+x[i]*x[i+1];
  if(p>pmax)
  {
    pmax=p;
    for(int i=1;i<=n;i++) b[i]=x[i];
  }
}

void inter(int &x, int &y)//interschimba doua valori
{
  int aux=x; x=y; y=aux;
}

void perm(int k, int n)//genereaza permutarile
{
 for (int i = k; i <= n; i++)
    {
     inter(x[k], x[i]);
     if(k==n) alege();
     else perm(k+1, n);
     inter(x[k], x[i]);
    }
}

int main()
{
  is>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) is>>x[i];
  perm(1,n);
  afis();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian