Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se afiseze in ordine alfabetica anagramele unui cuvant format din litere distincte.
Exemplu:
date.in
rac
date.out
acr
arc
car
cra
rac
rca

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int n;
char v[100],st[50], p[50];

void scrie()//afisez litere conform permutarii
{
  int i;
  {
    for(i=1;i<=n;i++)
      os<<v[st[i]-1];
    os<<'\n';
  }
}

void back(int k) /generez permutarile multimii {1,2,...n}
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(!p[i])
    {
      st[k]=i;
      p[i]=1;
      if(k==n) scrie();
      else back(k+1);
      p[i]=0;
    }
}

int main()
{
  int i;
  is.get(v,1000);
  n=strlen(v);
  for(int i=0;i<n;i++) //ordonez alfabetic literele din cuvantul citit
    for(int j=i+1;j<n;j++)
      if(v[i]>v[j])
      {
        char aux=v[i]; v[i]=v[j]; v[j]=aux;
      }
  back(1);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian