Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Generati si afisati toate combinatiile de cate n cifre binare care nu au doua cifre de 1 alaturate.
Exemplu:
n=3
combinatiile sunt:
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 0 1

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

int x[15],n;

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    os<<x[i]<<" ";
  os<<endl;
}

void back01(int k)
{
  for(int i=0;i<=1;i++)
    {
      x[k]=i;
      if(k>1) if(x[k]*x[k-1]!=1)
            if(k==n) afis();
            else back01(k+1);
          else ;
      else back01(k+1);
    }
}

int main()
{
  is>>n;
  back01(1);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian