Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Fiind data o tabla de sah de dimensiunea nxn si un cal n coltul stnga sus al acesteia, se cere sa se afiseze toate posibilitatile de mutare a acestei piese de sah astfel nct sa treaca o singura data prin fiecare patrat al tablei. O solutie va fi afisata ca o matrice nxn n care sunt numerotate sariturile calului.
Exemplu, pentru n=5, o solutie este
1 14 9 20 23
10 19 22 15 8
5 2 13 24 21
18 11 4 7 16
3 6 17 12 25

#include<fstream.h>
const int dx[8]={-1,1,2,2,1,-1,-2,-2};
const int dy[8]={-2,-2,-1,1,2,2,1,-1};
int a[10][10],n;
ofstream f("cal.out");

void afis()
{ int i,j;
 for(i=1;i<=n;i++)
 { for(j=1;j<=n;j++) f<<a[i][j]<<" ";
  f<<endl;
 }
 f<<endl;
}

int inside(int i,int j)
{
  return i>=1 && i<=n && j>=1 && j<=n;
}

void back(int i, int j, int pas)
{ int k,inou,jnou;
 a[i][j]=pas;
 if (pas==n*n) afis();
 else for(k=0;k<8;k++)
	 { inou=i+dx[k];
	  jnou=j+dy[k];
	  if (inside(inou,jnou) && a[inou][jnou]==0)
	    back(inou,jnou,pas+1);
	 }
 a[i][j]=0;
}

void main()
{ cin>>n;;
  back(1,1,1);
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian