Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste de la tastatura un numar natural n par, n<30. Sa se genereze si sa se afiseze pe ecran toate combinatiile de n paranteze rotunde care se nchid corect. De exemplu, pentru n=4 se obtin urmatoarele combinatii: ( ( ) ) si ( ) ( ) .

#include<iostream.h>

int x[10],n;

void scriesol()
{ int j;
 cout<<endl;
 for(j=1;j<=n;j++)
   if(x[j]==1) cout<<")";
   else cout<<"(";
}
int cond(int k)
{ int i,pi=0,pd=0;
 for(i=1;i<=k;i++)
  if(x[i]==0) pd++;
  else pi++;
 return pd<=n/2 && pi<=pd;
}
void back(int k)
{
 int i;
 for(i=0;i<=1;i++)
  {
    x[k]=i;
    if (cond(k))
	  if (k==n) scriesol();
	  else back(k+1);
  }
}

void main()
{
 cin>>n;
 back(1);
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian