Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie un program care genereaza si scrie ntr-un fisier toate cuvintele formate din n vocale mici (n numar natural citit de la tastatura, n<10), ordonate alfabetic. De exemplu, pentru n=3 se vor scrie n fisier:
aaa
aae
aai
aao
aau
aea
.....
uuo
uuu

#include<iostream.h>

int x[10],n;
char v[]="aeiou";

void scriesol()
{ int j;
 cout<<endl;
 for(j=1;j<=n;j++) cout<<v[x[j]];
}

void back(int k)
{
 int i;
 for(i=0;i<=4;i++)
  {
    x[k]=i;
    if (k==n) scriesol();
    else back(k+1);
  }
}

void main()
{
 cin>>n;
 back(1);
}


17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian