Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti un program care citeste de la tastatura un numar natural nenul n (n<=20) si construieste toate numerele formate din n cifre impare cu proprietatea ca oricare doua cifre alaturare dintr-un numar generat sunt consecutive n multimea cifrelor impare.
Exemplu: Pentru n=4 se obtin numere de forma: 1313, 1353, 1357, .... 7979...

#include<iostream.h>

int x[10],n;

void scriesol()
{ int j;
 cout<<endl;
 for(j=1;j<=n;j++) cout<<x[j];
}
int cond(int k)
{ if(k>1) if(x[k]-x[k-1]==2 || x[k-1]-x[k]==2) return 1;
	  else return 0;
 else return 1;

}
void back(int k)
{
 int i;
 for(i=1;i<=9;i=i+2)
  {
    x[k]=i;
    if (cond(k))
	  if (k==n) scriesol();
	  else back(k+1);
  }
}

void main()
{
 cin>>n;
 back(1);
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian