Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze toate modalitatile de a-l descompune ca suma de numere naturale consecutive. Daca acest lucru nu este posibil, se va afisa mesajul Imposibil.
Exemplu: Numarul 15 se poate scrie ca urmatoarele sume: 1+2+3+4+5 , 4+5+6 sau 7+8. Numarul 8 nu poate fi scris ca suma de numere consecutive.

#include<iostream.h>
int n, ns,sol[20];

void afis(int l)
{ int i;
 ns++;
 for(i=1;i<=l;i++) cout<<sol[i]<<" ";
 cout<<endl;
}

void back(int i, int sp)
{ int j;
 if (sp==n && i>2) afis(i-1);
 else for(j=sol[i-1]+1;j<=n-sp;j++)
	  if (j==sol[i-1]+1 || i==1)
		{
		 sol[i]=j;
		 back(i+1, sp+j);
		}
}

void main()
{
 cin>>n;
 ns=0;
 back(1,0);
 if (ns==0) cout<<"Imposibil";
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian