Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n<30. Sa se afiseze toate modalitatile de a-l calcula prin adunari sau scaderi ale numerelor 1,2, ...n. Fiecare numar de la 1 la n va aparea o singura data n descompunerea lui n. Daca acest lucru nu este posibil, se va afisa mesajul Imposibil.
Exemplu:
5=1+2+3+4-5
5=1-2-3+4+5
5=-1+2+3-4+5

#include<iostream.h>

int x[10],n,ns;

void scriesol ()
{ int j;
 int s=0; ns++;
 for(j=1;j<=n;j++)
  if(x[j]==1) s=s+j;
  else s=s-j;
 if(s==n)
 {
  cout<<endl;
  for(j=1;j<=n;j++)
   if(x[j]==1) cout<<"+"<<j;
   else cout<<"-"<<j;
  }
}

void back(int k)
{
 int i;
 for(i=0;i<=1;i++)
  {
    x[k]=i;
    if (k==n) scriesol();
    else back(k+1);
  }
}

void main()
{
 cin>>n;
 back(1);
 if (ns==0) cout<<"Imposibil";
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian