Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Folosind metoda backtracking sa se genereze si sa se afiseze ntr-un fisier text toate numerele naturale formate din cifre impare distincte si sa se calculeze suma numerelor astfel generate.

#include<fstream.h>

int x[10],n;
long s=0;
ofstream f("imp.out");

void scriesol(int n)
{ int j;
 long nr=0;
 for(j=1;j<=n;j++)
  { f<<x[j];
   nr=nr*10+x[j];
  }
 s=s+nr;
 f<<endl;
}

int cond(int k)
{ for(int i=1;i<k;i++)
  if(x[i]==x[k]) return 0;
 return 1;
}

void back(int k, int n)
{
 int i;
 for(i=1;i<=9;i=i+2)
  {
    x[k]=i;
    if (cond(k))
	  if (k==n) scriesol(n);
	  else back(k+1,n);
  }
}

void main()
{
 for(int i=1;i<=5;i++) back(1,i);
 f<<s;
 f.close();
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian