Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati n ordine lexicografica toate permutarile multimii A n care elementele pare sunt puncte fixe.
Exemplu: n=5 si A={1,4,6,7,9} => se vor genera permutarile n care 4 si 6 nu si modifica pozitia (6 solutii).


#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("p1.in");
ofstream fout("p1.out");

int A[11],P[11],X[11],n;

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<A[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!P[i])
    {
      P[i]=1;
      X[k]=i;
      if(A[i]%2!=0 || X[k]==k) //impar sau punct fix
        if(k==n) afis();
        else back(k+1);
      P[i]=0;
    }
}

int main()
{
  fin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i];

  back(1);
  return 0;
}

23 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian