Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc un cuvnt s (cu cel mult 10 caractere litere mici distincte) si un numar natural n (n<=10). Sa se genereze si sa se afiseze toate cuvintele care se pot obtine din s eliminnd exact n litere.
Exemplu: s=cosmin, n=4 =>co, cs, cm, ci, cn, os, om in

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("p2.in");
ofstream fout("p2.out");

int X[11],n,m;
char s[12];

void afis()
{
  for(int i=1;i<=m-n;i++)
    fout<<s[X[i]-1];
  fout<<endl;
}

void back(int k)
{
  for(int i=X[k-1]+1;i<=m;i++)
  {
    X[k]=i;
    if(k==m-n) afis();
      else back(k+1);
  }
}

int main()
{
  fin>>s>>n;
  m=strlen(s);
  back(1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian