Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale n si s (n<=10, s<=20). Afisati n ordine crescatoare toate numerele cu n cifre distincte care au suma cifrelor egala cu s. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul NU EXISTA.
Exemple: n=4, s=9 => 1026, 1035, 1053, 1062, 1206, 1260, 1305
n=4, s=5 =>NU EXISTA

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("p3.in");
ofstream fout("p3.out");

int X[11],n,s,P[11],gasit=0;

void afis()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<X[i];
  fout<<endl;
  gasit=1;
}

void back(int k,int sp)
{
  for(int i=0;i<=9;i++)
  if(!P[i])
  {
    X[k]=i;
    P[i]=1;
    sp=sp+X[k];
    if(X[1]!=0 && sp<=s)
      if(k==n) { if(sp==s) afis(); }
      else back(k+1,sp);
    sp=sp-X[k];
    P[i]=0;
  }
}

int main()
{
  fin>>n>>s;
  back(1,0);
  if(!gasit) fout<<"NU EXISTA";
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian