Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere naturale n si m (n,m<=10) si apoi o multime A cu n elemente naturale ordonate crescator. Afisati n ordine lexicografica toate submultimile cu m elemente ele multimii A n care nu exista doua elemente pare alaturate. Daca problema nu are solutie, se va afisa mesajul NU EXISTA.
Exemple: n=5, m=3 si A={1,4,6,7,9} => {1, 4, 7} {1,4,9}, {1,6,7}, {1,6,9}...
n=4, m=3 si A={1,4,6,8} =>NU EXISTA

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("p1.in");
ofstream fout("p1.out");

int A[11],X[11],n,m,gasit=0;

void afis()
{
  for(int i=1;i<=m;i++)
    fout<<A[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
  gasit=1;
}

void back(int k)
{
  for(int i=X[k-1]+1;i<=n;i++)
  {
    X[k]=i;
    if(k==1 || A[X[k]]%2==1 || A[X[k-1]]%2==1)//cel putin 1 impar
      if(k==m) afis();
      else back(k+1);
  }
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i];
  back(1);
  if(!gasit) fout<<"NU EXISTA";
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian