Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc numerele naturale n,a,b,p,q (n<=20, a<=b<=n, p<=q) si apoi n punctaje diferite ale unor intrebari.
Sa se afiseze toate modurile in care se poate alege pentru un test un numar de intrebari cuprins intre a si b si care sa aiba punctajul total intre p si q.
Exemplu:
7 4 5 20 25
6
5
7
8
2
3
10
se vor afisa
6 5 7 2
6 5 7 2 3
6 5 7 3
6 5 8 2
6 5 8 2 3
....
8 2 3 10

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("i.in");
ofstream fout("i.out");

int X[21],Q[21],n,a,b,p,q;

void afisare(int k)
{
  for(int i=1;i<=k;i++)
    fout<<Q[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
}

void back(int k, int pp)
{
  for(int i=X[k-1]+1;i<=n;i++)
    {
      X[k]=i;
      pp=pp+Q[X[k]];
      if(pp<=q)
      {
        if(k>=a && k<=b && pp>=p) afisare(k);
        back(k+1,pp);
      }
      pp=pp-Q[X[k]];
    }
}

int main()
{
  fin>>n>>a>>b>>p>>q;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>Q[i];
  back(1,0);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian