Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
pbinfo.ro -> CifreGen5

#include <iostream>
using namespace std;

int n,X[21];

int modul(int n)
{
  if(n<0) n=-n;
  return n;
}

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<X[i];
  cout<<'\n';
}

void back(int k)
{
  for(int i=0;i<=n/2;i++)
  {
    X[k]=i;
    if(X[1]==0 && (k==1 || modul(X[k]-X[k-1])==1))
      if(k==n)
      {
        if(X[n]==0) afisare();
      }
      else back(k+1);
  }
}

int main()
{
  cin>>n;
  back(1);
  return 0;
}

sau 

#include <iostream>
using namespace std;

int n,X[21];

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<X[i];
  cout<<'\n';
}

void back(int k)
{
  for(int i=X[k-1]-1;i<=X[k-1]+1;i=i+2)
  if(i>=0)
  {
      X[k]=i;
      if(k==n)
      {
        if(X[n]==0) afisare();
      }
      else back(k+1);
  }
}

int main()
{
  cin>>n;
  X[1]=0;
  back(2);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian