Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc din fisierul kp.in numerele naturale n,k,p (n<=20, k<=n, p<=1000) si apoi n numere naturale distincte cu cel mult 5 cifre fiecare, reprezentand elementele unei multimi A.
Numim submultime "kp" o submultime cu k elemente a multimii A care sa aiba cmmdc al elementor cel putin egal cu p. De exemplu, submultimea {6,9,15} este submultime "33" (adica are 3 elemente si cmmdc-ul lor este cel putin 3), dar nu este submultime "34" si nici "52".
Sa se afiseze toate submultime "kp" ale multimii A.
Exemplu:
kp.in
7 3 5
3 6 9 15 20 24 30
kp.out
6 24 30
15 20 30
Ambele submultimi au cate 3 elemente si cmmdc al elementelor cel putin egal cu 5 (prima are 6, iar a doua 5)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("kp.in");
ofstream fout("kp.out");

int X[21],A[21],n,k,p,gasit;

int cmmdc(int a, int b)
{
  if(b==0) return a;
  else return cmmdc(b,a%b);
}

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=k;i++)
    fout<<A[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
  gasit=1;
}

void back(int pas, int c)
{
  for(int i=X[pas-1]+1;i<=n;i++)
  {
    X[pas]=i;
    int cc=c;//copie cmmdc
    c=cmmdc(c,A[X[pas]]);
    if(pas==k)
    {
      if(c>=p) afisare();
    }
    else back(pas+1,c);
    c=cc;//revin la cmmdc anterior
  }
}

int main()
{
  fin>>n>>k>>p;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i];
  back(1,0);
  if(!gasit) fout<<"fara solutie";
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian