Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc din fisierul fazan.in numerele naturale n, si m (n<=15, m<=n) si apoi n cuvinte distincte cu cel mult 10 litere fiecare.
Sa se afiseze toate secvente de cate m cuvinte dintre cele citite care sa respecte conditiile jocului "fazan".
Exemplu:
fazan.in
8 3
paul alina asfalt nas ultim imagine nasture real
fazan.out
paul ultim imagine
alina nas asfalt
alina nasture real
nasture real alina
real alina nas
real alina nasture

#include <fstream>
#include <cstring>
using namespace std;
ifstream fin("fazan.in");
ofstream fout("fazan.out");

char C[16][11];
int X[16],P[16],n,m;

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fout<<C[X[i]]<<" ";
  fout<<'\n';
}

int fazan(char x[], char y[])
{
  if(x[strlen(x)-2]==y[0] &&
    x[strlen(x)-1]==y[1]) return 1;
  return 0;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!P[i])
    {
      X[k]=i;
      P[i]=1;
      if(k==1 || fazan(C[X[k-1]],C[X[k]]))
        if(k==m) afisare();
        else back(k+1);
      P[i]=0;
    }
}

int main()
{
  fin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>C[i];
  back(1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian