Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da un numar natural n (n<=5) si 2*n numere naturale cu cel mult 3 cifre fiecare reprezentand inaltimile in centimetri a 2*n soldati. Sa se aranjeze soldatii pe doua randuri a cate n soldati fiecare astfel incat fiecare soldat inafara de primul de pe rand sa aiba in stanga un soldat mai inalt decat el si fiecare soldat de pe randul 2 sa aiba in fata un soldat mai inalt decat el.
Exemplu:
3
183 180 169 195 193 184
Aranjarile posibie sunt:
195 193 184
183 180 169

195 193 183
184 180 169

195 193 180
184 183 169

195 184 183
193 180 169

195 184 180
193 183 169

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("soldati.in");
ofstream fout("soldati.out");

int X[15],P[15],A[15],n;

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n/2;i++) //randul 1
    fout<<A[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
  for(int i=n/2+1;i<=n;i++) //randul 2
    fout<<A[X[i]]<<" ";
  fout<<endl;
  fout<<endl;
}

int verif(int k)
{
  if(k!=1 && k!=n/2+1)
    if(A[X[k]]>=A[X[k-1]]) return 0;//stanga
  if(k>n/2)
    if(A[X[k]]>=A[X[k-n/2]]) return 0;//fata
  return 1;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(P[i]==0)
    {
      X[k]=i;
      P[i]=1;
      if(verif(k))
        if(k==n) afisare();
        else back(k+1);
      P[i]=0;
    }
}

int main()
{
  fin>>n;
  n=n*2;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    fin>>A[i];
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(A[i]<A[j])
      {
        int aux=A[i]; A[i]=A[j]; A[j]=aux;
      }
  back(1);
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian