Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un cuvant format din maxim 10 litere mici distincte. Afisati in ordine lexicografica toate anagramele cuvantului citit care au proprietatea ca nu contin doua vocale alaturate si nici doua consoane alaturate (practic vocalele si consoanele trebuie sa alterneze).
Daca acest lucru nu este posibil se va afisa mesajul IMPOSIBIL.
Exemplu:
Daca s="cosmina"
anagramele vor fi:
caminos
camison
camonis
...
sonimac
Daca s="cosmin" se va afisa IMPOSIBIL

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int n,X[12],P[12];
char s[12];

void afisare()
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<s[X[i]-1];
  cout<<endl;
}

int valid(int k)
{
  if(k>1) //daca sunt cel putin la cea de-a doua litera
  {
    if(strchr("aeiou",s[X[k]-1])==0 &&
      strchr("aeiou",s[X[k-1]-1])==0)
      return 0; //doua consoane alaturare => 0
    if(strchr("aeiou",s[X[k]-1])!=0 &&
      strchr("aeiou",s[X[k-1]-1])!=0)
      return 0; //doua vocale alaturate => 0
  }
  return 1;
}

void back(int k)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!P[i])
    {
      P[i]=1;
      X[k]=i;
      if(valid(k))
        if(k==n) afisare();
        else back(k+1);
      P[i]=0;
    }
}

void ordonare(char s[])
{
  int l=strlen(s);
  for(int i=0;i<l;i++)
    for(int j=i+1;j<l;j++)
      if(s[i]>s[j])
      {
        char aux=s[i];
        s[i]=s[j];
        s[j]=aux;
      }
}

int main()
{
  cin>>s;
  n=strlen(s);
  int cv=0,cc=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
    if(strchr("aeiou",s[i])==0) cc++;//numaram consoanele
    else cv++;//numaram vocalele
  if(abs(cc-cv)>1) cout<<"IMPOSIBIL";//diferenta>1 => imposibil
  else
  {
    ordonare(s);//ordonez alfabetic cuvantul
    back(1);
  }
  return 0;
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian