Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Divide et Impera

#498. [2013-10-23 - 21:37:10]
Folosind metoda divide et impera, scrieti o functie care sa determine daca un tablou cu elemente intregi este ordonat crescator.
Rezolvare

#497. [2013-10-23 - 21:34:59]
Scrieti o functie minmax care sa determine elementul minim si elementul maxim dintr-un tablou cu elemente intregi folosind metoda divide et impera.
Rezolvare


#409. [2012-12-19 - 11:40:37]
Se citesc doua numere, n si x, n natural si x real pozitiv. Fara a folosi functia pow, extrageti cu 3 zecimale exacte radicalul de ordinul n din x.
Rezolvare

#361. [2012-09-27 - 11:33:50]
Sortarea prin interclasare (MergeSort)
Rezolvare

#215. [2010-03-20 - 18:00:19]
Sa se rezolve ecuatia x^3+x-1=0 pe intervalul [0,1] folosind metoda divide et impera.
Rezolvare

#207. [2010-03-16 - 08:35:14]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze CMMDC al elementelor vectorului folosind divide et impera.
Rezolvare

#206. [2010-03-16 - 08:28:21]
Turnurile din Hanoi.
Rezolvare

#205. [2010-03-16 - 08:28:12]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze suma elementelor vectorului folosind divide et impera.
Rezolvare

#204. [2010-03-16 - 08:28:04]
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se determine elementul minim din vector folosind divide et impera.
Rezolvare

#203. [2010-03-16 - 08:27:55]
Se citeste un numar real x. Sa se calculeze radical de ordinul 3 din x folosind un algoritm de tip Divide et impera.
Rezolvare

#200. [2010-02-28 - 23:27:02]
Cautarea binara.
Rezolvare

#180. [2010-02-17 - 22:50:41]
QuickSort
Rezolvare


23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian