Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar real x. Sa se calculeze radical de ordinul 3 din x folosind un algoritm de tip Divide et impera.

#include<iostream>
using namespace std;
double r3(double x, double s, double d)
{
    if(d-s<=0.0001) return d;
    else 
    { double m=(s+d)/2;
     if(m*m*m<x) return r3(x,m,d);
      else return r3(x,s,m); 
    } 
}

int main()
{ double x;
 cin>>x;
 if(x>0) if(x<1) cout<<r3(x,0,1);
     else cout<<r3(x,0,x);
 else if(x>-1) cout<<r3(x,-1,0);
    else cout<<r3(x,x,0);
 system("pause");
 return 0;
} 

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian