Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se determine elementul minim din vector folosind divide et impera.

#include<iostream>

using namespace std;

int min(int a[100],int s , int d)
{
  if ( s == d ) return a[s];
    else
    {
      int m = (s+d)/2;
      int m1 = min(a,s,m);
      int m2 = min(a,m+1,d);
      
      if ( m1 < m2 ) return m1;
      else return m2;
      
    }
}

int main()
{
  int a[100];
  int n ;
  cin>> n;
  for (int i = 0 ; i < n ;i++)
    cin>>a[i];
  
  cout << min(a,1,n);
  
  system("pause");
  return 0;
}


17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian