Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Turnurile din Hanoi.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("h.in");
ofstream fout("h.out");

void hanoi(int n, char a, char b, char c,char t1[10], char t2[10], char t3[10])
{
 if(n>=1)
 {
   
   hanoi(n-1,a,c,b,t1,t3,t2);
   int x=strlen(t2);
   t2[x]=t1[strlen(t1)-1];
   t2[x+1]=0;
   strcpy(t1+strlen(t1)-1, t1+strlen(t1));
   fout<<t1<<endl<<t2<<endl<<t3<<endl;
   fout<<a<<"->"<<b<<endl<<endl;
   hanoi(n-1,c,b,a,t3,t2,t1);
 }  
}
int main()
{ 
 char t1[10]="A", t2[10]="B", t3[10]="C"; 
 int n;
 fin>>n;
 for(int i=n;i>=1;i--) t1[n-i+1]=i+'0';
 t1[n+1]=0;
 hanoi(n,'A','B','C',t1,t2,t3);
 fin.close();
 fout.close();
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian