Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze CMMDC al elementelor vectorului folosind divide et impera.

#include<iostream>

using namespace std;

int cmmdc(int a[100], int s, int d)
{ if(s==d) return a[s];
 else 
 { int x,y;
  x=cmmdc(a,s,(s+d)/2);
  y=cmmdc(a,(s+d)/2+1,d);
  while(x!=y)
    if(x>y) x=x-y;
    else y=y-x;
  return x;  
 }  
}

int main()
{
  int a[100],n,i;
  cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
  cout<<cmmdc(a,1,n);
  system("pause");
  return 0;
}


17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian