Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se rezolve ecuatia x^3+x-1=0 pe intervalul [0,1] folosind metoda divide et impera.

#include<iostream>

using namespace std;

float f(float x)
{ return x*x*x+x-1;
}

float DEI(float s, float d)
{
  if(d-s<=0.0001) return s;
  else
  { float m=(s+d)/2;
   if(f(m)==0) return m;
   else if(f(m)<0) return DEI(m,d);
     else return DEI(s,m);  
  }
} 

int main()
{ cout<<DEI(0,1);
 system("pause");
 return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian