Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sortarea prin interclasare (MergeSort)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void inter(int a[50000], int s, int m, int d)
{
  int i,j,k,c[50000];
  i=s; j=m+1;k=1;
  while(i<=m && j<=d)
   if(a[i]<a[j]) c[k++]=a[i++];
   else c[k++]=a[j++];
  while(i<=m) c[k++]=a[i++];
  while(j<=d) c[k++]=a[j++];
  k=1;
  for(i=s;i<=d;i++) a[i]=c[k++];
}

void msort(int a[50000], int s, int d)
{
  int m;
  if(s<d)
  {
    m=(s+d)/2;
    msort(a,s,m);
    msort(a,m+1,d);
    inter(a,s,m,d);
  }
}

void citire(int a[50000], int &n)
{
  int i;
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
}

void afis(int a[50000], int n)
{
  int i;
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<a[i]<<" ";
}

int main()
{
  int a[50000], n;
  citire(a,n);
  msort(a,1,n);
  afis(a,n);
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian