Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc doua numere, n si x, n natural si x real pozitiv. Fara a folosi functia pow, extrageti cu 3 zecimale exacte radicalul de ordinul n din x.

#include<iostream>
#include<cmath>

using namespace std;

float f(float y, int n, float x)
{
  float p=1;
  for(int i=1;i<=n;i++) p=p*y;
  return p-x;
}

float DEI(float s, float d, int n, float x)
{
  if(d-s<=0.0001) return s;
  else
  { float m=(s+d)/2;
   if(f(m,n,x)==0) return m;
   else if(f(m,n,x)<0) return DEI(m,d,n,x);
     else return DEI(s,m,n,x);
  }
}

int main()
{
 int n;
 float x;
 cin>>n>>x;
 cout<<DEI(0,sqrt(x),n,x);
 return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian