Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Elemente de baza C

#664. [2015-01-26 - 23:38:53]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 2 cifre. Afisati pe ecran o figura sub forma de romb formata cu numerele naturale de la 1 la n, ca in exemplul alaturat pentru n=6.

Rezolvare

#663. [2015-01-26 - 23:32:54]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 2 cifre. Afisati pe ecran o figura formata din caracterul * ca in exemplul alaturat pentru n=5.

Rezolvare


#662. [2015-01-26 - 23:12:42]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 2 cifre. Afisati pe ecran un romb cu latura n, format din caracterul *, incadrat intr-un patrat de latura 2n-1 format cu caracterul #, ca in exemplul alaturat pentru n=6.

Rezolvare

#661. [2015-01-26 - 23:08:48]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 2 cifre. Afisati pe ecran un romb cu latura n, format din caracterul #, ca in exemplul alaturat pentru n=5.

Rezolvare

#660. [2015-01-26 - 22:59:32]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 2 cifre. Afisati pe ecran o figura formata din caracterul * ca in exemplul alaturat pentru n=5.

Rezolvare

#659. [2015-01-26 - 22:55:30]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 2 cifre. Afisati pe ecran o figura formata din caracterul * ca in exemplul alaturat pentru n=5.

Rezolvare

#641. [2014-10-22 - 21:44:26]
Se citesc de la tastatura doua numere naturale a si b cu exact doua cifre fiecare.
Scrieti programul C++ care afiseaza numarul total de cifre pare din cele doua numere daca ele au aceeasi paritate, iar daca au paritati diferite atunci afiseaza numarul total de cifre impare din cele doua numere.
Exemple: Daca a = 78 si b = 18 se va afisa 2 (8 si 8 sunt cifrele pare, adica 2)
Daca a = 36 si b= 55 se va afisa 3 (sunt 3 cifre impare, si anume 3, 5, 5)
Rezolvare

#640. [2014-10-22 - 21:39:29]
Adrian este trimis de mama sa la cumparaturi si are de platit o suma de S lei. El are in buzunar bancnote cu valorile a, b si c. Afisati cate bancnote de fiecare fel foloseste astfel incat sa dea vanzatorului cat mai putine bancnote pentru a plati integral suma S. Se presupune ca Adrian are suficiente bancnote de fiecare fel. Datele de intrare asigura ca suma poate fi platita. Rezultatele se vor afisa ca in exemple, adica nu se vor afisa tipurile de bancnote care nu sunt folosite.
Exemple:
S=75, a=50, b=30, c=5 => se va afisa 1*50 5*5 (va plati 1 de 50 si 5 de 5)
S=170, a =100, b=20, c=10 => se va afisa 1*100 3*20 1*10 (va plati 1 de 100, 3 de 20 si 1 de 10)
Rezolvare

#639. [2014-10-22 - 21:33:15]
Sa se un program C++ care citeste masurile a doua unghiuri exprimate in grade si minute.
Programul afiseaza media celor doua unghiuri, exprimata ca unghi, adica in grade, minute si secunde.
Exemplul 1: 57 20
55 50
se va afisa : 56 35 0
Exemplul 2: 57 21
55 50
se va afisa : 56 35 30
Rezolvare

#638. [2014-10-22 - 21:21:35]
Se citesc 3 numere naturale z l a, reprezentand o data calendaristica in format zi luna an. Sa se afiseze data zilei anterioare.
Exemple:
4 5 2000 => 3 5 2000
1 2 2000 => 31 1 2000
1 3 1999 => 28 2 1999
Rezolvare

#637. [2014-10-22 - 21:15:31]
Se citesc masurile a doua unghiuri exprimate in grade si minute. La primul unghi aduna x1 minute, iar cel de al doilea se aduna x2 minute.
Sa se afiseze masura unghiului mai mare astfel obtinut si indicativul unghiului.
Date de intrare: Se citesc de la tastatura g1 m1 x1, apoi g2 m2 x2 reprezentand numarul de grade, minute si numarul de minute adunate pentru fiecare unghi.
Date de iesire: Se va afisa h, m si ind reprezentand numarul de grade, minute si indicativul unghiului mai mare.
Exemplu: 57 20 28
76 50 47
se va afisa : 77 37 2
Rezolvare

#636. [2014-10-19 - 09:53:03]
Se citeste un numar natural n. Sa se descompuna ca produs de doua numere naturale consecutive. Daca acest lucru nu este posibil, atunci sa se afiseze mesajul "IMPOSIBIL".
Exemple:
30 = 5*6
20 = 4*5
10 nu se poate descompune astfel.
Rezolvare

#635. [2014-10-19 - 09:46:50]
Se citesc doua numere naturale n si p. Afisati in ordine crescatoare toate puterile lui n care sunt mai mici sau egale cu p.
Exemplu:
Pentru n=4 si p=120 se vor afisa 1 4 16 64
Rezolvare

#634. [2014-10-15 - 21:41:34]
Se citesc 3 numere naturale h, m si x cu urmatoarele semnificatii: h reprezinta ora, m minutele, iar x un numar de minute. Afisati ora rezultata daca scadem x minute din ora h:m. Ora h este in intervalul [0,23], minutele m intre 0 si 59, iar x este un numar cu cel mult 5 cifre.
Exemple:
Pentru h=2 m=30 x=150 se va afisa 0 0
Pentru h=2 m=30 x=1440 se va afisa 2 30 (practic cu exact o zi in urma)
Rezolvare

#623. [2014-10-03 - 22:52:13]
Folosind operatorul conditional, determinati daca 3 numere reale a,b,c pot fi lungimile laturilor unui triunghi.
Rezolvare

#615. [2014-10-03 - 21:26:20]
Folosind operatorul conditional, rezolvati o ecuatie de gradul al doilea cu coeficienti intregi cititi de la tastatura.
Rezolvare

#614. [2014-10-03 - 21:22:44]
Folosind operatorul conditional, verificati daca un an n este bisect sau nu.
Rezolvare

#613. [2014-10-03 - 21:11:44]
Folosind operatorul conditional, determinati daca o valoare x apartine intervalului [a,b]. Variabilele a, b si x se citesc de la tastatura, iar rezultatul va fi afisat sub forma "DA" sau "NU".
Rezolvare

#612. [2014-10-03 - 21:04:45]
Folosind operatorul conditional, calculati de cate sticle de cate x litri fiecare este nevoie pentru a umple un vas de y litri.
Exemplu:
daca x=4 si y=20 , atunci e nevoie de 5 sticle
daca x=4 si y=23 , atunci e nevoie de 6 sticle
Rezolvare

#550. [2014-01-17 - 22:46:14]
Se citeste o valoare naturala s reprezentand o suma de bani si apoi trei valori naturale a, b si c reprezentand valorile a trei tipuri de bancnote.
Afisati pe randuri separate toate modurile in care se poate plati suma de bani folosind bancnote de valorile date.
Exemplu:
s=100, a=5, b=10, c=50
o posibila descompunere este 6 de 5, 2 de 10, 1 de 50
Rezolvare

#529. [2013-12-08 - 23:56:28]
Se citesc numere naturale pana cand se introduce valoarea 0. Calculati si afisati media aritmetica a numerelor cu exact 2 cifre dintre cele citite.
Exemplu:
Se citesc numerele 3 4 12 2 13 444 0
Media va fi 12.5
Rezolvare

#373. [2012-10-22 - 10:00:25]
Se citeste un numr natural n. Sa se afiseze n triunghiuri ca in exemplu:
pentru n=3 se vor afisa:
1
2
2 2
3
3 3
3 3 3
Rezolvare

#372. [2012-10-22 - 09:57:18]
Se citeste un numr natural n. Sa se afiseze n ptrate ca in exemplu:
pentru n=3 se vor afisa:
1
2 2
2 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
Rezolvare

#292. [2010-12-04 - 12:43:20]
Se citesc 3 numere naturale n, a si b. Afisati primele n puteri ale lui 2 din intervalul [a,b]. Daca nu exista cel putin n puteri ale lui 2 in interval, atunci se vor afisa cele care exista.
Exemple: pentru n=2 a=6 b=35 se vor afisa valorile 8 si 16
pentru n=2 a=24 b=55 se va afisa valoarea 32.
Rezolvare

#284. [2010-11-22 - 19:45:54]
Se citeste un numar natural p. Afisati toate tripletele de numere naturale care pot reprezenta lungimile laturilor unui triunghi isoscel cu perimetrul egal cu p.
Exemplu:
pt p=12 se obtin tripletele:
4 4 4
5 5 2
Rezolvare

#279. [2010-11-09 - 12:00:28]
Se citeste numarul natural n. Afisati in ordine crescatoare numerele de la 1 la n*n pe n randuri a cate n numere fiecare.
Exemplu:
pentru n=4 se afiseaza
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
Rezolvare

#278. [2010-11-09 - 11:58:10]
Pentru un numar natural n citit de la tastatura sa se afiseze n*n numere astfel:
1 2 3 ... n
2 3 4 ... n+1
3 4 5 ... n+2
......
n n+1 n+2 ... 2n-1
Rezolvare

#267. [2010-10-30 - 23:15:21]
Se citeste un numar natural n. Sa se determine daca este cub perfect.
Rezolvare

#263. [2010-10-30 - 21:00:21]
Sa se scrie un program care afiseaza tabla inmultirii de la 1 la 10.
Rezolvare

#260. [2010-10-30 - 20:36:43]
Se citeste un numar natural k. Gasiti toate perechile de numere x si y cu proprietatea ca x*x-y*y=k.
Exemplu:
Pentru k=15 exista 2 perechi (8,7) si (4,1).
Rezolvare

#255. [2010-10-30 - 20:03:21]
Afisati toate numerele naturale de forma abba care sunt divizibile cu un numar natural n citit de la tastatura.
Rezolvare

#254. [2010-10-30 - 19:57:44]
Se citeste un numar natural p reprezentand perimetrul unui triunghi. Afisati toate tripletele de numere naturale care pot fi lungimile laturilor triunghiului de perimetru p.
Exemplu:
Daca p=10, solutii posibile sunt:
2 4 4
3 3 4
Rezolvare

#243. [2010-10-19 - 17:25:54]
Se citesc doua numere naturale a si l. a reprezinta un an iar l numarul unei luni din anul a. Afisati cate zile are luna l. Se va tine cont daca anul a este bisect.
Exemplu:
a=2008
l=2
rezultatul este 29 deoarece luna febrauarie are 29 de zile in anii bisecti.
Rezolvare

#239. [2010-10-18 - 22:59:38]
Se citesc numere naturale pana cand se introduce numarul 0. Sa se afiseze media aritmetica a numerelor introduse.
Rezolvare

#238. [2010-10-18 - 22:57:39]
Se citesc numere naturale pana cand se introduce numarul 0. Sa se afiseze cel mai mare numar citit.
Rezolvare

#235. [2010-10-18 - 21:59:10]
Se citesc 3 numere naturale a, b, c reprezentand laturile unui triunghi. Sa se calculeze aria triunghiului cu laturile a, b, c. (Formula lui Heron)
Rezolvare

#234. [2010-10-18 - 21:54:42]
Se citesc 3 numere naturale a, b,c. Sa se afiseze in ordine crescatoare a valorii lor.
Rezolvare

#231. [2010-09-27 - 21:45:04]
Se citesc 3 numere intregi. Sa se afiseze cel mai mare dintre ele.
Rezolvare

#230. [2010-09-27 - 21:44:57]
Se citesc doua numere intregi a si b. Daca a divide pe b sau b divide pe a atunci sa se afiseze catul impartirii celui mai mare la cel mai mic, iar altfel restul impartirii celui mai mare la cel mai mic.
Rezolvare

#229. [2010-09-27 - 21:44:48]
Se citeste un numar intreg a reprezetand un an. Sa se verifice daca a este an bisect.
Rezolvare

#228. [2010-09-27 - 21:44:40]
Conversii explicite. Se citeste un caracter a. Sa se afiseze codul sau ASCII. Se citeste un numar natural c din intervalul[32,127]. Sa se afiseze caracterul cu codul ASCII c.
Rezolvare

#142. [2010-01-09 - 21:32:28]
Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze cel care are suma divizorilor maxima.
Rezolvare

#141. [2010-01-09 - 21:32:13]
Se citeste un numar natural n. Se afiseze pe ecran un triunghi de forma:
*
**
***
.....
***...* (n caractere *)
Rezolvare

#138. [2010-01-09 - 21:31:40]
Se citesc de la tastatura numere naturale (cel putin 3) pana cand antepenultimul + penultimul = ultimul. Sa se afiseze suma numerelor citite.
Ex. daca citim 3 5 2 4 6 se va opri citirea dupa citirea nui 6 si se va afisa 20.
Rezolvare

#126. [2009-12-06 - 21:54:30]
Se citeste un numar natural n impar. Sa se afiseze primele n perechi de numere consecutive a caror suma este divizibila cu n.
Ex: pentru n=3 se afiseaza perechile
1 2
4 5
7 8

Rezolvare

#125. [2009-12-06 - 21:54:25]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 4 cifre. Sa se afiseze in ordine crescatoare toate numele naturale pare atat timp cat suma lor nu depaseste pe n.
Ex: pentru n=15 se afiseaza 2 4 6
Rezolvare


23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian