Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu copiere linie cu linie a continutului fisierului date.in in fisierul date.out.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;//biblioteca IO

namespace p14
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StreamReader fin = new StreamReader("date.in");//fisierul de intrare
      StreamWriter fout = new StreamWriter("date.out");//fisierul de iesire
      while (fin.EndOfStream != true)//cattimp nu s-a tremiant fisierul
      {
        string s = fin.ReadLine();//citesc o linie
        fout.WriteLine(s);//scriu o linie
      }
      fin.Close();//inchid fisierele
      fout.Close();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian