Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste din fisierul date.in un numar natural n si apoi o matrice patratica n*n formata din numere naturale.
Afisati in fisierul date.out matricea parcursa de jos in sus pe linii si de la dreapta spre stanga pe coloane.
Exemplu:
date.in
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
date.out
9 8 7
6 5 4
3 2 1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace p15
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      StreamReader fin = new StreamReader("date.in");
      StreamWriter fout = new StreamWriter("date.out");
      int n = int.Parse(fin.ReadLine());
      
      int[,] a = new int[n, n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        string linie = fin.ReadLine();
        string[] s = linie.Split();
        for (int j = 0; j < n; j++)
          a[i, j] = int.Parse(s[j]);
      }
      for (int i = n-1; i >=0 ; i--)
      {
        for (int j = n-1; j >=0; j--)
          fout.Write(a[i, j] + " ");
        fout.WriteLine();
      }
      fin.Close();
      fout.Close();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

15 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian