Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu de utilizare a functiilor de prelucrare a tipului string.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace P12_string
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string s = "ana are mere";
      Console.WriteLine(s.IndexOf('r'));//cauta caracter
      Console.WriteLine(s.IndexOf("mere"));//cauta sir
      Console.WriteLine(s.IndexOf('r', 3, 3));//cauta caracter de la pozizia 3, pe 3 caractere 

      s=s.Insert(8, "multe ");//inserez sir la pozitia
      Console.WriteLine(s);

      s = s.Remove(13);//sterge tot de la poz 13 pana la final
      Console.WriteLine(s);
      s = s.Remove(5,3);//sterge 3 caractere de la poz 5
      Console.WriteLine(s);

      s = s.Replace('a', '*');//inlocuiesc a cu *
      Console.WriteLine(s);

      s = "ana are mere";
      s = s.Substring(4);// ia sirul incepand cu poz 4
      Console.WriteLine(s);
      s = s.Substring(2, 3);//ia primele 3 caractere de la poz 2
      Console.WriteLine(s);

      s = "ana are mere";
      s = s.ToUpper();//transforma literele mici in mari
      Console.WriteLine(s);
      s = s.ToLower();//transforma literele mari in mici
      Console.WriteLine(s);

      s = "  " + s + "  ";
      Console.WriteLine(s);
      s = s.Trim();//elimina spatiile de la inceput si sfarsit
      Console.WriteLine(s);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian