Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se citeasca de la tastatura numerele de pe o linie, sa se ordoneze crescator si sa se afiseze pe ecran.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace p7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string linie = Console.ReadLine();
      string[] s = linie.Split();
      int[] a = new int[s.Count()];
      for (int i = 0; i < s.Length; i++)
        a[i] = int.Parse(s[i]);
      for(int i=0;i<a.Length;i++)
        for(int j=i+1;j<a.Length;j++)
          if(a[i]>a[j])
          { int aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;}
      for(int i=0;i<a.Length;i++)
        Console.Write(a[i]+" ");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian