Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemplu functii: modalitati de transmitere a parametrilor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace p16_functii
{
  class Program
  {
    static void schimba(int a, int b)//prin valoare
    {
      int aux = a; a = b; b = aux;
    }

    static void inter(ref int a, ref int b)//prin referinta
    {
      int aux = a; a = b; b = aux;
    }

    static void cifre(int n, out int sc, out int nc)//param de iesire
    {//suma si numarul de cifre
      sc = nc = 0;
      while (n != 0)
      {
        sc = sc + n % 10;
        nc++;
        n = n / 10;
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 234, b = 4;
      schimba(a, b);
      Console.WriteLine(a + " " + b);
      inter(ref a, ref b);
      Console.WriteLine(a + " " + b);
      cifre(234523, out a, out b);
      Console.WriteLine(a + " " + b);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian