Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc din fisierul date.txt un numar natural n si apoi n numere intregi plasate cate unul pe fiecare rand. Ordonati crescator numerele citite si afisati-le in acelasi fisier, cate unul pe rand, precedate de numarul n. Se vor scrie functii cu urmatoarele antete:
- static void citire(out int n, out int[] A, string fis) //citeste n, creeaza si citeste vectorul A din fisierul precizat prin parametrul fis
- static void afisare(int n, int[] A, string fis) //scrie n si vectorul A in fisierul precizat prin parametrul fis
- static void inter(ref int a, ref int b) //interschimba valorile parametrilor
- static void ordonare(int n, int[] A)//ordoneaza crescator cele nelementele ale vectorului A

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace p17
{//2.10.2013
  class Program
  {
    static void citire(out int n, out int[] A, string fis)
    {//citesc n si vectorul A din fisierul precizat
      StreamReader fin = new StreamReader(fis);
      n = int.Parse(fin.ReadLine());
      A=new int[n];
      for(int i=0;i<n;i++)
        A[i] = int.Parse(fin.ReadLine());
      fin.Close();
    }

    static void afisare(int n, int[] A, string fis)
    {//scriu n si vectorul A in fisierul precizat
      StreamWriter fout = new StreamWriter(fis);
      fout.WriteLine(n);
      for (int i = 0; i < n; i++)
        fout.WriteLine(A[i]);
      fout.Close();
    }

    static void inter(ref int a, ref int b)
    {
      int aux = a; a = b; b = aux;
    }

    static void ordonare(int n, int[] A)
    {
      for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
          if (A[i] > A[j]) inter(ref A[i], ref A[j]);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      int[] A;
      citire(out n,out A, "date.txt");
      ordonare(n, A);
      afisare(n, A, "date.txt");
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian