Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc din fisierul date.in un numar natural n si apoi o matrice n*n cu elemente numere intregi. Ordonati crescator numerele de pe prima linie a matricii prin interschimbari de coloane si afisati matricea in fisierul date.out.
Se vor scrie functii pentru urmatoarele operatii:
- citirea datelor (n si matricea) dintr-un fisier precizat ca paramentru
- afisarea matricii intr-un fisier precizat ca paramentru
- interchimbarea a doua valori intregi
- interchimbarea a doua coloane dintr-o matrice
- ordonarea ceruta
Exemplu:
date.in
4
2 3 1 8
5 4 3 2
7 6 5 4
9 8 7 6
date.out
1 2 3 8
3 5 4 2
5 7 6 4
7 9 8 6


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace p19
{
  class Program
  {
    static void citire(out int n, out int[,] A, string fis)
    {//citire matrice patratica din fisier precizat prim param
      StreamReader fin = new StreamReader(fis);
      n = int.Parse(fin.ReadLine());
      A = new int[n, n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        string linie = fin.ReadLine();
        string[] s = linie.Split();
        for (int j = 0; j < n; j++)
          A[i, j] = int.Parse(s[j]);
      }
      fin.Close();
    }

    static void afisare(int n, int[,] A, string fis)
    {//afisare matrice patratica in fisier precizat prin param
      StreamWriter fout = new StreamWriter(fis);
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        for (int j = 0; j < n; j++)
          fout.Write(A[i, j] + " ");
        fout.WriteLine();
      }
      fout.Close();
    }

    static void inter(ref int a, ref int b)
    {//interchimba doua valori
      int aux = a; a = b; b = aux;
    }

    static void intercol(int n, int[,] A, int i, int j)
    {//interschimba coloana i cu coloana j in matricea A
      for (int k = 0; k < n; k++)
        inter(ref A[k, i], ref A[k, j]);
    }

    static void ordonare(int n, int[,] A)
    {//ordoneaza crescator prima linie prin interschimbari de coloane 
      for (int i = 0; i < n; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
          if (A[0, i] > A[0, j])
            intercol(n, A, i, j);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      int[,] A;
      citire(out n, out A, "date.in");
      ordonare(n, A);
      afisare(n, A, "date.out");
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian