Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Exemple functii recursive: suma cifrelor unui numar natural, Fibonacci, cel mai mare divizor comun.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace p20_recursivitate
{  //3.10.2013
  class Program
  {
    static int suma_cif(int n)
    {
      if (n == 0) return 0;
      else return n % 10 + suma_cif(n / 10);
    }

    static int fib(int n)
    {
      if (n <= 1) return 1;
      else return fib(n - 1) + fib(n - 2);
    }

    static int cmmdc(int a, int b)
    {
      if (b == 0) return a;
      else return cmmdc(b, a % b);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(suma_cif(431));
      Console.WriteLine(fib(6));
      Console.WriteLine(cmmdc(45,70));
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian