Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Generarea si afisarea permutarilor multimii {1, 2, ..., n} in fisierul permutari.txt.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace p21_permutari
{
  class Program
  {
    static void afis(int n, int[] x, string fis)
    {//afisare solutie
      StreamWriter fout = new StreamWriter(fis, true);//reschidere pt adaugare
      for (int i = 0; i < n; i++) fout.Write(x[i] + " ");
      fout.WriteLine();
      fout.Close();
    }

    static void back(int n, int[] x, bool[] p, int k)
    {//generare permutari
      for(int i=1;i<=n;i++)//fiecare elem. al multimii {1,2,...n}
        if (!p[i])//daca nu e pus in solutie
        {
          x[k] = i;//il plasam pe i in solutie
          p[i] = true;//il marcam pe i ca pus
          if (k == n - 1) afis(n, x, "permutari.txt");//s-au plasat toane n => solutie
          else back(n, x,p, k + 1);//altfel pasul urmator (pozitia urmatoare)
          p[i] = false;//scot din solutie pe i
        }
    }


    static void Main(string[] args)
    {
      int[] x;//vectorul solutie
      bool[] p;//true daca elem. e pus, false in caz contrar
      int n;
      n = int.Parse(Console.ReadLine());//citesc n
      x = new int[n];//creez vector solutie
      p = new bool[n+1];//creez vector true/false
      back(n, x, p, 0);//incep cu pozitia 0
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian