Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Gasirea unui ciclu hamiltonian intr-un graf neorientat (cu backtracking).

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace graph5
{
  class Program
  {
    static int n;//nr vf
    static int[,] A;//matricea de adiacenta
    static bool[] V;//vizitat/nevizitat
    static int[] X;//vector solutie pt backtracking
    static int[] H;//vector solutie - ciclul hamiltonian
    static bool gasit;

    static void back(int k)//caut cu backtracking un circuit hamiltonian
    {
      if (!gasit)//daca nu s-a gasit un circuit hamiltonian
      {
        for (int i = 1; i <= n; i++)
          if (!V[i] && (A[X[k - 1],i]==1 || k == 1))//caut varful urmator din circuit
          {
            X[k] = i;//il plasez in solutie
            V[i] = true;//il marchez ca folosit
            if (k == n && A[X[n],X[1]]==1)//am pus toate n varfuri si de la ultimul pus exista arc la primul pus
            {//este hamiltonian
              gasit = true;
              for (int j = 1; j <= n; j++) H[j] = X[j];//copiex pe X in H
            }
            else back(k + 1);//avansez la pozitia urmatoare
            V[i] = false;//marchez varful ca nefolosit
          }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      
      //citire 
      StreamReader fin = new StreamReader("graph.in");//deschide fisierul
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de varfuri
      int m = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de arce
      A = new int[n + 1, n + 1];//creez matrice a de adiacenta
      V = new bool[n + 1];
      X = new int[n + 1];
      H = new int[n + 1];
      for (int i = 0; i < m; i++)//citesc ne linii 
      {
        string linie = fin.ReadLine();//o linie
        string[] s = linie.Split();//o desparte in trei numere
        int v1 = int.Parse(s[0]);//primul varf
        int v2 = int.Parse(s[1]);//al doilea varf
        A[v1, v2] = 1;//pun in matricea de adiacenta
        A[v2, v1] = 1;
      }

      back(1);//pornesc cautarea din primul varf
      if (gasit)
      {
        for (int i = 1; i <= n; i++) Console.Write(H[i] + " ");
        Console.Write(H[1]);//ultimul varf
      }
      else Console.WriteLine("graful nu este hamiltonian"); ;
      
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian