Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Arbore partial de cost minim (cu Kruskal)

//KRUSKAL
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace graph4
{
  class Program
  {
    class edge//muchia din graf
    {
      public int x, y, c;//varfuri,cost
      public edge(){}//constructor
      public edge(int n, int m, int k)//constructor
      {
        x = n; y = m; c = k;
      }
      public int compare(edge e, edge f)//comparare dupa cost pentru sortare
      {
        if (e.c == f.c) return 0;
        else if (e.c < f.c) return -1;
        else return 1;
      }
    }

    static int n;//nr vf
    static int[,] A;//matricea in care tin mint muchiile puse
    static List<edge> E;//lista muchiilor
    static int[] C;//culoare fiecarui varf 

    static void colorare(int r,int cul)//coloreaza varfurile subarborelui care incepe cu varful r cu culoarea cul
    {//foloseste o parcurgere BF
      int s, d, i;
      int[] X =new int[n+1];
      s=d=1;
      X[1]=r;
      C[r]=cul;
      while(s<=d)
      {
	      for(i=1;i<=n;i++)
	        if(C[i]!=cul && A[X[s],i]!=0)
	        {d++; X[d]=i; C[i]=cul;
	        }
        s++;
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      
      int i;

      //citire 
      StreamReader fin = new StreamReader("graph.in");//deschide fisierul
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de varfuri
      int m = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de arce
      A = new int[n + 1, n + 1];//creez matricea A
      E = new List<edge>();
      for (i = 0; i < m; i++)//citesc nr linii 
      {
        string linie = fin.ReadLine();//o linie
        string[] s = linie.Split();//o desparte in trei numere
        int v1 = int.Parse(s[0]);//primul varf
        int v2 = int.Parse(s[1]);//al doilea varf
        int c = int.Parse(s[2]);//costul
    
        edge e = new edge(v1, v2, c);//muchia
        E.Add(e);//o adaug la lista muchiilor
      }     
      fin.Close();

      //Kruskal
      C = new int[n + 1];//vectorul de culori
      for (i = 1; i <= n; i++) C[i] = i;//fiecare nod are initial culoarea lui
      E.Sort(delegate(edge c1, edge c2) { return c1.c.CompareTo(c2.c); });//ordonez muchiile crescator dupa cost
      //foreach (edge e in E) Console.WriteLine(e.x+" " + e.y+ " "+e.c+" ");/afisare muchii crescator dupa cost

      int k = 0; 
      i = 0;//incep cu prima muchie
      while (k < n - 1)//se pun n-1 muchii in final
      {
        if (C[E[i].x] != C[E[i].y])//daca au culori diferite (nu apare ciclu)
        {
          Console.WriteLine(E[i].x + " " + E[i].y + " " + E[i].c );//afisez muchia pt ca e arburele partial de cost minim
          A[E[i].x,E[i].y] = A[E[i].y,E[i].x] = 1;//o adaug in matricea de adiacenta
          if (C[E[i].x] < C[E[i].y]) colorare(E[i].y, C[E[i].x]);//colorez suparborele cu culoarea mai mare cu culoarea mai mica
          else colorare(E[i].x, C[E[i].y]);
          k++;
        }
        i++;//trec la muchia urmatoare
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian