Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Drum de lungime minima de la varful x la varful y intr-un graf orientat (cu parcurgerea Breadth-First)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace graph2
{
  class Program
  {
    static void write_path(int v, int[] T)//scrie drumul cel mai scurt pe baza vectorului de tati
    {
      if (T[v] != 0)//daca are tata
        write_path(T[v], T);//merge in el
      Console.Write(v + " ");//scrie la revenire, adica in ordine inversa

    }
    
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;//nr vf
      int[,] A;//matricea de adiacenta
      int x, y;//varfurile
      //citire 
      StreamReader fin = new StreamReader("graph.in");//deschide fisierul
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de varfuri
      int m = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc numarul de arce
      A = new int[n+1, n+1];//creez matrice a de adiacenta
      for (int i = 0; i < m; i++)//citesc ne linii 
      {
        string linie = fin.ReadLine();//o linie
        string[] s = linie.Split();//o desparte in trei numere
        int v1 = int.Parse(s[0]);//primul varf
        int v2 = int.Parse(s[1]);//al doilea varf
        A[v1, v2] = 1;//pun in matricea de adiacenta

      }
      string l = fin.ReadLine();//o linie
      string[] ss = l.Split();//o desparte in trei numere
      x = int.Parse(ss[0]);//primul varf
      y = int.Parse(ss[1]);//al doilea varf
      fin.Close();

      Console.WriteLine("matricea de adiacenta:");
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {//scriu matricea de adiacenta
        for (int j = 1; j <= n; j++)
          Console.Write(A[i, j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }

      //parcurgere BF si creare vector de lungimi si de tati
      int[] D = new int[n + 1];//vectorul de lungime a drumului
      int[] T = new int[n + 1]; //vectorul de tati
      int[] X = new int[n + 1]; //vectorul de parcurgere BF (coada)
      bool[] V = new bool[n + 1]; //vizitat/nevizitat

      //initializari
      D[x] = 0;
      T[x] = 0;
      V[x] = true;
      X[1] = x;//incep din x
      int st = 1;//limita stanga din x
      int dr = 1;//limita dreapta din x
      while (st <= dr)//cattimp nu am terminat parcurgerea
      {
        int i = X[st];//nodul curent pt parcurgere
        for(int j=1;j<=n;j++)//iau toate nodurile
          if (A[i, j] == 1 && !V[j])//aleg descendentii nevizitati
          {
            dr++;
            X[dr] = j;//adaug pe j in in X
            V[j] = true;//marchez ca vizitat pe j
            D[j] = D[i] + 1;//se afla cu 1 mai departe decat cel din care am venit
            T[j] = i;//retin ca am venit din i in j
          }
        st++;//trec la urmatorul vf din X 
      }

      //afisari
      Console.WriteLine("parcurgerea BF:");
      for (int i = 1; i <= dr; i++) Console.Write(X[i] + " ");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("lungimile minime:");
      for (int i = 1; i <= dr; i++) Console.Write(D[i] + " ");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("vectorul de tati:");
      for (int i = 1; i <= dr; i++) Console.Write(T[i] + " ");
      Console.WriteLine();

      //afisarea solutiei
      if (D[y] != 0)
      {
        Console.WriteLine("lungimea minima= " + D[y]);
        Console.Write("drumul de lungime= ");
        write_path(y, T);
      }
      else Console.WriteLine("Nu s-a gasit drum");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian