Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Determinarea celui mai scurt circuit dintr-un graf orientat folosind BF (parcurgere in latime) si arborele BF.
date.in:
8 14
1 6
1 3
3 2
6 2
6 4
4 2
4 5
2 5
2 7
5 7
5 8
7 8
8 6
4 1
date.out
1 6 4 1
(obs: graful dat are doar doua circuite)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;

namespace circ_min
{
  class Program
  {
    static int n, m;
    static List<int>[] V;//listele vecinilor pt eficienta
    static int[] P;//vizitat/nevizitat
    static List<int> Cmin;//circuitul minim
    static int Lmin;//lungimea minima
    static int[] T;//vectorul Tata pt BF

    static void BF(int s)
    {
      int[] X;//parcugerea din BF
      int[] D;//distanta
      X = new int[n + 1];
      D = new int[n + 1];
      int st = 1; 
      int dr = 1;
      X[1] = s;
      P[s] = 1;
      T[s] = 0;
      while (st <= dr)
      {
        int v = X[st];
        for (int i = 0; i < V[v].Count; i++)//iau descendentii lui v
        {
          int j = V[v][i];//merge din v in j
          if (P[j]==0)//nu e vizitat => in jos
          {
            dr++;//il adaug
            X[dr] = j;
            P[j] = 1;//e vizitat
            T[j] = v;//v e tata lui j
            D[j] = D[v] + 1;//e cu 1 mai jos ca v
          }
          else//e vizitat
          {
            if (D[j] < D[v] && D[v]-D[j]+1<Lmin)//apare un circuit pt ca se intoarce la un vf cu dist mai mica (mai sus) si e mai scurt decat Lmin
            {
              Lmin = D[v]-D[j]+1;//lungimea ciclului
              int k = v;
              Cmin.Clear();//golesc vechea solutie
              while (k != j)//inserez n ordinea inversa
              {
                Cmin.Insert(0, k);
                k = T[k];
              }
              Cmin.Insert(0, j);//j la vi la ambele capete
              Cmin.Add(j);
            }
          }
        }
        st++;
      }
      //afisari parcurgere si distante minime
      /*for (int i = 1; i <= dr; i++)
        Console.Write(X[i] + " ");
      Console.WriteLine();
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        Console.Write(D[i] + " ");
	  */	
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      //citire
      StreamReader fin = new StreamReader("date.in");
      string linie = fin.ReadLine();//citesc o linie
      string[] s = linie.Split();//o despart dupa spatiu
      n = int.Parse(s[0]);//primul de pe linie
      m = int.Parse(s[1]);//al doilea
      Cmin = new List<int>();
      T = new int[n + 1];
      P=new int[n+1];
      Lmin = n;
      V = new List<int>[n + 1];//creez n+1 liste (1...n)
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        V[i] = new List<int>();//creez lista de vecini pt ficare varf
      for (int i = 1; i <= m; i++)
      {//citeste arcele
        linie = fin.ReadLine();
        s = linie.Split();
        int x = int.Parse(s[0]);
        int y = int.Parse(s[1]);
        V[x].Add(y);//adaug pe y in lista lui x (din x merg in y)    
      }
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        if (P[i] == 0)
          BF(i);
      Console.WriteLine(Lmin);
      for (int i = 0; i < Cmin.Count; i++)
        Console.Write(Cmin[i]+" ");
      Console.ReadKey();
      fin.Close();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian