Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
pbinfo.ro -> sort2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;//pt fisiere

namespace sort2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n=0;
      int[] A = new int[101];
      StreamReader fin = new StreamReader("sort2.in");//deschide fisierul de citire
      StreamWriter fout=new StreamWriter("sort2.out");//deschide fisierul de iesire
      while (!fin.EndOfStream)//parcurg pana la finalul fisierului
      {
        string l = fin.ReadLine();//citesc o linie in l
        string[] s = l.Split();//despart l in s
        foreach (string ss in s)//parcurg s
          if(ss!="")
          {
            int x = int.Parse(ss);//trasnsfor ss in numarul x
            if (x <= 99)
              A[++n] = x;
          }
      }
      if(n==0) fout.WriteLine("NU EXISTA");
      for(int i=1;i<n;i++)
        for(int j=i+1;j<=n;j++)
          if(A[i]>A[j])
          {
            int aux=A[i];
            A[i]=A[j];
            A[j]=aux;
          }
      for(int i=1;i<=n;i++)
        fout.Write(A[i]+" ");
      fin.Close();
      fout.Close();
    }
  }
}

15 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian