Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
pbinfo.ro -> DivizoriPariInterval

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace nrdivmax
{
  class Program
  {
    static int nrdivpar(int n)
    {//nr par de divizori, facut eficient
      int c = 0;
      for (int d = 1; d * d <= n; d++)//doar pana la radical(n)
        if (n % d == 0)
        {
          if (d % 2 == 0) c++;//divizorul d
          if (d * d != n) if (n / d % 2 == 0) c++;//divizorul n/d
        }
      return c;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int a, b, nrd = 0, min=0, max=0;
      a = int.Parse(Console.ReadLine());
      b = int.Parse(Console.ReadLine());
      for (int n = a; n <= b; n++)
      {
        int nd = nrdivpar(n);//numarul de divizori par
        if (nd > nrd)//mai multi
        {//schimbam tot
          nrd = nd;
          min = max = n;
        }
        else if (nd == nrd) max = n;//la == schimbam doar maximul
      }
      Console.WriteLine(nrd + " " + min + " " + max);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian