Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
pbinfo.ro -> genmat7

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace getmat7
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      int[,] A;
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
      A = new int[n + 1, n + 1];
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j++)
          if (i == j || i + j == n + 1)
            A[i, j] = 0;
          else if (i < j && i + j < n + 1)
            A[i, j] = 1;
          else if (i > j && i + j > n + 1)
            A[i, j] = 2;
          else A[i, j] = 3;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        for (int j = 1; j <= n; j++)
          Console.Write(A[i, j] + " ");
        Console.WriteLine();
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian