Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
pbinfo.ro -> intervale

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;//pt fisiere

namespace intervale
{
  class interval
  {
    private int a, b;//capetele intervalului

    //proprietati
    public int A
    {
      get { return a; }
      set { a = value; }
    }
    public int B
    {
      get { return b; }
      set { b = value; }
    }

    //verificare disjuncte
    public bool disjunct(interval b)
    {
      return this.a > b.B || b.A > this.b;
    }

    //supraincarcare metoda ToString
    public override string ToString()
    {
      return a + " " + b;
    }
  }

  class Program
  {
    static void citire(out interval[] A, out int n)
    {
      StreamReader fin = new StreamReader("intervale.in");
      n = int.Parse(fin.ReadLine());//citesc n
      A = new interval[n + 1];//creez tabloul de intervale
      for(int i=1;i<=n;i++)
      {
        string l = fin.ReadLine(); //citesc un rand
        string[] s = l.Split();//il despart
        interval a = new interval();//creez un interval
        a.A = int.Parse(s[0]);//capatul stang
        a.B = int.Parse(s[1]);//capatul drept
        A[i] = a;//pun in vector
      }
      fin.Close();
    }

    static void afisare(interval[] A, int n)
    {
      StreamWriter fout = new StreamWriter("intervale.out");
      fout.WriteLine(n);
      for (int i = 1; i <= n; i++)
        fout.WriteLine(A[i].ToString());
      fout.Close();
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      int n,m=0;
      interval[] A,B;
      citire(out A, out n);
      B=new interval[n+1];
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {// pt fiecare interval din a
        int k = 0;
        for (int j = 1; j <= n; j++)//parcurgem
          if (A[i].disjunct(A[j])) 
              k++;//le numar pe cele disjuncte
        if (k == n - 1)//daca n-1 sunt disjuncte 
          B[++m] = A[i];//il punem in B
      }
      afisare(B, m);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian