Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Citirea unui vector de numere de pe o linie.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace citirevector
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string l = Console.ReadLine();
      string[] s=l.Split(' ');
      int[] x = new int[s.Count()]; // sau s.Length
      int n = 0;
      foreach (string a in s)
      {
        x[n] = Int32.Parse(a);
        n++;
      }
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.Write(x[i] + " ");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

16 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian