Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n impar. Sa se afiseze primele n perechi de numere consecutive a caror suma este divizibila cu n.
Ex: pentru n=3 se afiseaza perechile
1 2
4 5
7 8


#include<iostream.h>

int main()
{ int n,x=1,k=0;
 cin>>n;
 while(k<n)
 { if((x+x+1)%n==0) { cout<<x<<" "<<x+1<<endl;
		    k++;
		   }
  x=x+1;
 }
}


sau

#include<iostream.h>

int main()
{ int n,x,k;
 cin>>n;
 x=n/2;
 for(k=1;k<=n;k++)
 { cout<<x<<" "<<x+1<<endl;
	 x=x+n;
 }
 system("pause");
}

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian