Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc de la tastatura numere naturale (cel putin 3) pana cand antepenultimul + penultimul = ultimul. Sa se afiseze suma numerelor citite.
Ex. daca citim 3 5 2 4 6 se va opri citirea dupa citirea nui 6 si se va afisa 20.


#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{int x,y,z,s=0;
 cin>>x>>y>>z;
 s=x+y+z;
 while(x+y!=z)
 { x=y;
   y=z;
   cin>>z;
   s=s+z;
 } 
 cout<<s;
 system("pause");
 return 0;
} 

17 ian 2022
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian